ตรวจรับบ้านด้วยตัวเอง ต้องทำอย่างไร?

ตรวจรับบ้านด้วยตัวเอง ต้องทำอย่างไร?

การตรวจรับบ้านเป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนที่จะทำการโอนบ้านมาเป็นของผู้ซื้อ ซึ่งในขั้นตอนของการตรวจรับบ้าน จะต้องตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยในการตรวจรับบ้าน สิ่งที่เจ้าของบ้านควรจะต้องทำการเช็คมีด้วยกัน ดังนี้

  1. หลังคา ฉีดน้ำให้ทั่วบริเวณหลังคา เพื่อตรวจสอบดูว่ามีการรั่วซึมหรือไม่
  2. งานสี เป็นการเช็คเพื่อดูว่าเนื้อสีไม่ลอกหลุดร่อน ไมมีรอยด่าง และเนื้อสีมีความกลมกลืนสม่ำเสมอ
  3. ระบบไฟ ทอลองใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกตัวที่ติดตั้งภายในบ้าน และนอกบ้าน ว่าใช้งานได้ดีทุกตัวหรือไม่
  4. ระบบสุขาภิบาล เช็คก๊อกน้ำเพื่อดูการไหลของน้ำ เช็คการทำงานของวาลว์ทุกตัว และเช็คช่องน้ำล้นว่าทำงานได้อย่างดีหรือไม่
  5. การระบายน้ำ เช็คว่าความลาดเอียงของพื้นเพียงพอที่จะให้น้ำระบายไปได้อย่างสะดวก โดยการฉีดน้ำให้ทั่วพื้นที่แล้วสังเกตทิศทางการระบายน้ำ ว่าไหลสู่ท่อระบายน้ำหรือไม่
  6. ผนังด้านนอกกับผนังด้านใน รอบ ๆ บ้าน ต้องตรวจสอบให้ดีว่ามีจุดที่เป็นรอยร้าวอยู่หรือไม่ ซึ่งรอยร้าวอาจจะเกิดขึ้นได้จากการฉาบปูน ทำให้เกิดการร่อน การยืดหยุ่นของเนื้อปูน โดยสังเกตว่ารอยร้าวลึกหรือไม่ หากพบว่ารอยร้าวไม่ได้ลึกมากก็สามารถแก้ไขโดยการโป๊วสีใหม่ แต่หากรอยร้าวลึกมากก็ควรทำการฉาบใหม่ และหากพบว่ามีรอยร้าวมีขนาดใหญ่ มีรูปร่างที่ชัดเขน และมีการขยายตัวไปเรื่อย ๆ เช่น บริเวณกลางผนังมีรอยร้าวในแนวดิ่ง หรือรอยร้าวเฉียงกลางผนัง 45 องศา เป็นรอยร้าวที่เป็นอันตราย และมีผลกระทบกับโครงสร้าง
  7. ฝ้าเพดาน เช็ครอยต่อของตัววัสดุจะต้องได้แนวฉาก แผ่นฝ้าจะต้องไม่เป็นริ้วคลื่น และส่วนฝ้าเพดานที่ปิดโครงหลังคา ต้องเช็คให้ดีว่ามีร่องรอยน้ำรั่วมาจากหลังคาหรือไม่
  8. ประตู รั้ว และหน้าต่าง เช็คดูว่าอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานหรือไม่ ซึ่งหากเป็นประตูชนิดบานเปิด จะต้องเปิดได้อย่างสะดวก และประตูชนิดบานเลื่อน เวลาเลื่อนประตูจะต้องไม่ตกราง ไม่ให้ความรู้สึกว่ามันฝืด ๆ และถ้าหากเป็นประตูเหล็ก ต้องเช็คเรื่องสีกันสนิมเพิ่มเติม ส่วนหน้าต่างกับประตูจะต้องเช็คทั้งมือจับ บานพับ กลอนประตู และรูกลอน ด้วยว่าติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่

ซึ่งในการตรวจรับบ้าน หากตรวจพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งไม่สมบูรณ์เรียบร้อย เจ้าของบ้านจะต้องแจ้งกับทางโครงการ โดยจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร มีการลงรายละเอียดชัดเจนพร้อมวันที่ และควรรอให้ทำการปรับปรุงบ้านให้เรียบร้อยซะก่อน ถึงจะค่อยทำการโอนบ้าน เพื่อป้องกันปัญหาโครงการไม่ซ่อมแซมบ้านให้ตามตกลง

นี่เป็นเพียงการตรวจรับบ้านเบื้องต้นเท่านั้น การตรวจรับบ้านเองอาจจะทำให้คุณไม่ได้บ้านที่ดีที่สุด เพราะบางโครงการ และผู้รับเหมาบางราย ล้วนมีเล่ห์ในการสร้างบ้านเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ถูก ทำให้มองกันด้วยตาเปล่าหรือเช็คเครื่องเบื้องต้นนั้นไม่อาจจะการันตีได้ว่าคุณจะได้บ้านที่ดีที่สุด ฉะนั้นแนะนำว่าหากท่านไม่มีประสบการณ์ในการตรวจรับบ้น ควรใช้การตรวจรับบ้านโดยทีมงานมืออาชีพ เพราะทีมงานตรวจรรับบ้านมืออาชีพนั้นจะใช้ประสบการณ์ของช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรงกว่า 10 ปีเข้าไปช่วยในทุกรายละเอียด ทำให้บ้านของท่านที่ซื้อ เป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบที่สุด