เตรียมอุปกรณ์ก่อนเข้าตรวจรับบ้าน

เตรียมอุปกรณ์ก่อนเข้าตรวจรับบ้าน

การตรวจรับบ้านก็คือ การตรวจสอบว่าบ้านอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีจุดบกพร่อง โดยในการตรวจรับบ้านเจ้าของบ้านสามารถที่จะทำได้ด้วยตนเอง ซึ่งการตรวจควรจะแบ่งการตรวจออกเป็นโซน ๆ ด้วยกัน ดังนี้ โซนพื้นที่นอกตัวบ้าน โซนงานโครงสร้าง โซนงานระบบสุขาภิบาลภายนอก โซนงานหลังคา โซนงานผนัง โซนงานฝ้าเพดาน โซนงานพื้น โซนระบบไฟฟ้ากับแสงสว่าง โซนระบบน้ำประปา และโซนห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน อย่างห้องนอน ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องรับแขก ห้องทำงาน

ซึ่งในการเข้าไปตรวจรับบ้าน เจ้าของบ้านจำเป็นที่จะต้องพกอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบ ดังนี้

 1. ไฟฉาย ควรเลือกแบบที่ไฟสว่าง ๆ แต่ไม่ต้องหนักมาก เพื่อที่จะใช้ส่องตามซอกที่แคบ ๆ มืด ๆ หรือจุดต่าง ๆ ที่แสงสว่างไม่เพียงพอ อย่างเช่น ห้องเก็บของใต้บันได ใต้หลังคา ใต้อ่างล้างหน้า บริเวณเหนือฝ้าเพดาน และภายในช่องท่อต่าง ๆ
 2. ไขควงกับไขควงวัดไฟ ใช้สำหรับในการตรวจระบบไฟ เพื่อตรวจสอบว่ามีจุดไหนที่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้า ใช้ในการตรวจสอบระบบสายดินกับการต่อสายไฟที่ผิดประเภท แต่หากไม่มีความชำนาญในเรื่องของไฟฟ้า ควรงดตรวจสอบในส่วนไฟฟ้า และควรให้ผู้มีความชำนาญเข้ามาตรวจสอบแทน
 3. ขนมปัง ใช้ในการตรวจสอบชักโครก โดยขนมปังจะเป็นตัวแทนของสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบการไหลเวียนของระบบสุขภัณฑ์
 4. ลูกแก้วหรือเหรียญบาท ใช้ตรวจสอบความลดเอียดต่าง ๆ ของบ้าน
 5. ดินน้ำมันหรือเศษผ้า ใช้สำหรับอุดสะดืออ่าง อุดรูระบายตรงระเบียง หรือบริเวณที่น้ำซึม เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการระบายน้ำ
 6. ไม้บรรทัด ใช้ในการตรวจสอบระนาบต่าง ๆ ว่ามีความเรียบเสมอกันหรือไม่
 7. ตลับเมตร ใช้สำหรับเพื่อตรวจวัด เช็คระยะของสัดส่วนต่าง ๆ ภายในบ้าน เช่น ลูกนอน ลูกตั้ง และขั้นบันได ฯลฯ
 8. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถเสียบกับปลั๊กไฟฟ้าได้ เพื่อทดสอบดูว่าระบบไฟฟ้าใช้งานได้หรือไม่
 9. ปากกา กระดาษ เพื่อจดถึงจุดบกพร่องของบ้านว่ามีจุดใดบ้าง
 10. กล้องถ่ายรูป บันทึกภาพตรงบริเวณจุดที่บกพร่อง
 11. อุปกรณ์สำหรับทำเครื่องหมาย เทปพันสายไฟ
 12. กรรไกรหรือคัตเตอร์
 13. ถุงมือยางกับรองเท้ายาง สวมใส่เพื่อความปลอดภัยเวลาที่ทำการตรวจระบบไฟฟ้า
 14. ผังแบบแปลนของบ้าน

โดยในการตรวจรับบ้าน อาจจะต้องใช้เวลานานในการตรวจสอบ เพราะจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนทั่วทุกจุดของบ้าน เพื่อป้องกันปัญหาบ้านมีปัญหาภายหลัง ซึ่งหากเจ้าของบ้านมีความประสงค์ที่จะต้องการทีมงานมืออาชีพในการตรวจรับบ้าน เพื่อให้ได้บ้านที่ดีที่สุด เจ้าของบ้านสามารถปรึกษากับทีมงานรับตรวจบ้านมืออาชีพผ่านเว็บไซต์ HomeMone.com ครับ