วัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ ไม่กลัวชื้น

วัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ ไม่กลัวชื้น

วัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะมีการโฆษณาว่าทนน้ำ ทนชื้น ทนการกัดกร่อน ไม่เกิดเชื้อราง่ายๆ มากแค่ไหน ก็มีอายุการใช้งานไม่ได้ตลอดอายุการใช้งาน ทำได้แต่เพียงยืดอายุการใช้งานให้นานออกไปเท่านั้น และหนึ่งในกระบวนการยืดอายุวัสดุก่อสร้างคือการวิจัยและพัฒนาและที่สำคัญไปกว่าการวิจัยเพื่อเก็บไว้บนหิ้ง คือการวิจัยและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงๆ  และผลการวิจัยที่จะกล่างถึงต่อไปนี้ คือความสำเร็จของนักวิทยาศาสตร์ไทย ที่จะช่วยให้วัสดุก่อสร้างใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น ด้วยการคิดค้นสูตรน้ำยายืดอายุวัสดุก่อสร้าง

 

 

วัสดุก่อสร้างที่ว่าคืออิฐ โดยนักวิทยาศาสตร์ไทยได้นำอิฐไปจุ่มหรือเคลือบในน้ำยาเคลือบมีส่วนผสมของไซล็อกเซน หรือ siloxane กับอนุภาคนาโนของสารบางชนิด ไซล็อกเซนมีคุณสมบัติป้องกันแบคทีเรีย รวมถึงเชื้อรา และตะไคร่น้ำ รวมทั้งคราบสกปรกต่างๆ ได้ ไซล็อกเซน เมื่อเคลือบลงบนพื้นผิวของวัสดุจะมีลักษณะคล้ายแผ่นฟิล์ม ป้องกันตะไคร่น้ำและคราบสกปรกได้เป็นอย่างดี  นอกจากจะป้องกันความเปียกชื้นแล้ว ที่ล้ำกว่านั้นคือ ไม่ทำลายสีเดิมของวัสดุ  วัสดุก่อสร้างที่เคลือบสารนี้ จึงตอบโจทย์กับการก่อสร้างบ้านในประเทศไทย ซึ่งมีความร้อนชื้น หรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมถึง เพราะนอกจากจะทำให้มีกันชื้น และน้ำได้แล้วยังทำให้วัสุมีความคงทน ยาวนานขึ้นเมื่อโดนน้ำ

ไม่แน่ว่าในอนาคต นอกจากความสวยงาม ความคงทนแล้ว เราอาจต้องพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างที่กำลังมองหามีนวัตกรรมหรือไม่ด้วย เพราะการค้นคว้าให้เกิดเป็นผลงานใหม่ ๆ จะช่วยให้ชีวิต ความเป็นอยู่ของเราดีและยาวนานขึ้น